امروز دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon 07 22 2019

Menu

مدیر سایت

اطلاعات تماس

آدرس:
آدرس :
Consulate General of the Islamic Republic of Iran-Hyderabad.
BANJARA HILLS, ROAD NO.7 ( Imam Khomeini Road ) ,
HYDERABAD- 500 034.
کدپستی : 500034
کد کشور و محل :40 0091
تلفن نمایندگی : 23352780-
mohdmehdik@gmail.com
Mob:+91 8639125401

, طراحی شده توسط خراسانی طراح وب سایت